News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,în intervalul 29.09.2017-06.10.2017 

-Legea nr. 196 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 778/02.10.2017);
-Ordinul nr. 2856 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 780/03.10.2017);
-Ordinul nr. 2853 al A.N.A.F privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr. 783/03.10.2017);
-Hotărârea nr. 702 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile (M.O. nr. 785/04.10.2017);
-Ordinul nr. 2541 al M.F.P. privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) (M.O. nr. 789/05.10.2017);
-Ordinul nr. 2779 al A.N.A.F. pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 110 "Declarație de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă" (M.O. nr. 793/06.10.2017);
-Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, din 27.09.2017(M.O. nr. 793/06.10.2017);
-Ordinul nr. 313 al M.A.D.R. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O. nr. 793/06.10.2017);
-Ordin nr. 4798 al M.E.N. privind aprobarea Contractului de pregatire practica a elevilor din invatamantul dual (M.O. nr. 795/06.10.2017);