News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 06.10.2017-13.10.2017 

-Ordinul nr. 5976 al M.D.R.A.P. F.E. privind modificarea schemei de ajutor de minimis "Diaspora Start Up", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toți", obiectivul specific 3.7 "Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016 (M.O. nr. 796/09.10.2017);
-Ordinul nr. 2899 al A.N.A.F. privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr. 802/10.10.2017);
-Ordinul nr. 1259 al M.M.A.C.A. privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului (M.O. nr. 806/12.10.2017);
-ORDIN nr. 1.295 al M.M.A.C.A. privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - Romania", aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 692/2017(M.O. nr. 808/12.10.2017);
-O.U.G. nr. 73 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (M.O. nr. 808/12.10.2017);
- HOTĂRÂRE nr. 740 privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor (M.O. nr. 810/13.10.2017);
-O.U.G. nr. 75 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți (M.O. nr. 812/13.10.2017);
-Ordinul nr. 2935 al A.N.A.F. privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr. 812/13.10.2017);
-Ordinul nr. 2792 al A.N.A.F. pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declarațiilor de origine și declarațiilor pe factură (M.O. nr. 813/13.10.2017);
-Ordinul nr. 2927 al A.N.A.F. privind procedura și condițiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA (M.O. nr. 813/13.10.2017);