News CCI Brasov

Susținerea Legii 346-2004 și a facilitării acesului IMM-urilor la procesele de achiziții publice

(0 voturi)
Susținerea Legii 346-2004 și a facilitării acesului IMM-urilor la procesele de achiziții publice

Document de pozitie

 

Stimate Domnule Ministru,

Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu statutul său conferit de legislaţia românească în vigoare, din poziţia de reprezentant al mediului de afaceri şi de promotor al intereselor antreprenorilor români, consideră necesară dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din România, un important pilon al economiei, cu un deosebit potenţial de creştere.

CCIR salută iniţiativele guvernamentale şi încurajează menţinerea legislaţiei existente prin care se încurajează accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la instrumente şi programe ce permit dezvoltarea sectorului IMM. Luând în considerare:

  •     ponderea redusă a IMM-urilor în totalul contractelor publice la nivel naţional, indicator ce situează România sub media europeană, conform 2013 SBA Fact Sheet Romania;
  •     statisticile ce indică performanţe scăzute ale sectorului IMM din România în comparaţie cu partenerii din cadrul Uniunii Europene şi
  •     necesitatea creşterii ponderii valorii adăugate a sectorului IMM în Produsul Intern Brut al României,

Camera de Comerţ şi Industrie a României consideră oportună menţinerea dispoziţiilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, în speţă a art. 16 alin. (2), care prevede acordarea unei reduceri de 50% IMM-urilor pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii.

Prin implementarea unei astfel de măsuri legislative, CCIR consideră că se asigură cadrul necesar pentru stimularea participării IMM-urilor româneşti în cadrul programelor guvernamentale de achiziţii, oferindu-se în acelaşi timp instrumentele necesare pentru a compensa lipsa de expertiză şi accesul la resurse financiare ale IMM-urilor faţă de întreprinderile mari din economia românească.

CCIR consideră că o astfel de măsură încurajează accesul şi participarea unui număr cât mai ridicat de companii la achiziţiile publice, contribuind astfel la transparentizarea şi eficientizarea procedurilor din instituţiile de stat din România.

Vă asigur pe această cale, domnule Ministru, de întreaga noastră disponibilitate de cooperare.

Cu consideraţie,
Preşedinte,
Mihai Daraban

Domnului Florin Jianu
Ministru delegat pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism
Ministerul Economiei