News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 20.10.2017 – 27.10.2017.  

-Ordinul nr. 341 al M.A.D.R. privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O. nr. 840/24.10.2017);
-Ordinul nr. 92 al A.N.R.E. pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem privind constituirea unei platforme unice de alocare (SAP) în conformitate cu art. 49 și privind metodologia de partajare a costurilor în conformitate cu art. 59 din Regulamentul (UE) 2016/1.719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung" (M.O. nr. 842/24.10.2017);
-Ordinul nr. 96 al A.N.R.E. pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de mentenanță (M.O. nr. 845/24.10.2017);
-Inițiativa legislativă -Comitetul de Inițiativă Legislativă - a Cetățenilor potrivit Legii nr. 189/1999 privind expunerea de motive privind proiectul de lege pentru modificarea Legii societăților nr. 31/1990, din 25.10.2017(M.O. nr. 846/25.10.2017);
-Ordinul nr. 2800 al M.F.P. pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a TVA, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr. 846/25.10.2017);
-Ordinul nr. 93 al A.N.R.E. privind modificarea și completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015 (M.O. nr. 846/25.10.2017);