News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 10.11.2017 – 17.11.2017. 

-Ordinul nr. 324/1.379 al M.M. pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului nr. 13/142/2017 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și cotele de pescuit alocate pentru anul 2017, pe specii și zone (M.O. nr. 890/13.11.2017);
-Ordinul nr. 3159 al A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr. 892/14.11.2017);
-Ordinul nr. 1364 al M.M. pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017(M.O. nr. 893/14.11.2017);
-Ordinul nr. 3049 al A.N.A.F. privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Raportul pentru fiecare țară în parte" (M.O. nr. 894/14.11.2017).