News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 24.11.2017 – 29.11.2017. 

-Ordinul nr. 3289 al A.N.A.F. privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr. 929/27.11.2017);
-Ordinul nr. 3357 al A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscal (M.O. nr. 931/27.11.2017);
-Ordinul nr. 1852 al M.M.J.S. pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017(M.O. nr. 935/27.11.2017);
-Ordin nr. 3004 al M.F.P. privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 937/28.11.2017);
-Ordinul nr. 3300 al A.N.A.F. privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr. 938/28.11.2017);
-Hotărâre nr. 846 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (M.O. nr. 950/29.11.2017);