News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 08.12.2017 – 15.12.2017 

-Legea nr. 244 pentru modificarea Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale (M.O. nr. 981/11.12.2017);
-Ordinul nr. 3103 al M.F.P. privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (M.O. nr. 984/12.12.2017);
-Ordinul nr. 7021 al M.D.R.A.P. și F.E. privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în parteneriat cu entitățile de inovare și transfer tehnologic, în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 (M.O. nr. 985/12.12.2017);
-Legea nr. 250 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice (M.O. nr. 993/14.12.2017);
-Ordinul nr. 7067 al M.D.R.A.P. și F.E. privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, nr. 2.822/2017 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul 2017(M.O. nr. 993/14.12.2017);
-Ordin nr. 3480 al A.N.A.F. pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (M.O. nr. 995/14.12.2017);
-Ordin nr. 1.678 al M.T. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1(M.O. nr. 996/15.12.2017);