News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 03.01.2018 – 12.01.2018. 

-Lege nr. 276 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate (M.O. nr. 3/03.01.2018);
-Lege nr. 3 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (M.O. nr. 5/03.01.2018);
-Lege nr. 277 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice (M.O. nr. 8/04.01.2018);
-Hotărâre nr. 942 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor (M.O. nr. 11/05.01.2018);
-Hotărâre nr. 949 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (M.O. nr. 11/05.01.2018);
- Hotărâre nr. 962 privind aprobarea tarifului pentru unele operaţiuni efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunal (M.O. nr. 11/05.01.2018);
-Ordin nr. 3254 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 11/05.01.2018);
-Lege nr. 8 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor (M.O. nr. 19/09.01.2018);
-Hotărârea nr. 1 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice (M.O. nr. 26/11.01.2018);
-Ordinul nr. 3247/1179 al M.C.S.I. privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal (M.O. nr. 30/12.01.2018).