News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 25.09.2014 –03.10.2014

1.    HG nr. 790 pentru abrogarea alin. (2), (3) și (5) ale art. 565 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Rom\niei, aprobat prin HG nr. 707/2006  (M.O. nr.  689/22.o9.2014).
2.    Ordinul nr. 2.869 al pre;edintelui ANAF privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui ANAF nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind aplicarea precedurii de angajare a răspunderii solidare reglementare de dispozițiile art. 27 si 28 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.  693/23.09.2014).
3.    Ordin nr. 970 al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 „Dezvoltarea economiei sociale” finanțată prin POS DRU 2007 – 2013, domeniul major de intervenție 6.1. (M.O. nr.  703/25.09.2014).
4.    Ordin nr. 971 al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Competiției POS CCE A 2 O 2.2.1.-2014-1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi infrastruturi CD (laboratoare, centre de cercetare) din cadrul POS CCE, axa prioritară II „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare” (M.O. nr.  701/24.09.2014).
5.    Ordin nr. 972 al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 172 „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical – transplant de organe, țesuturi și celule” finanțată prin POS DRU 2007 – 2013, domeniul major de intervenție 3.2. „Formare și prijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității (M.O. nr.  703/25.09.2014).
6.    Ordin nr . 982 al ministrului fondurilor europene pentru modificarea și completarea anexei la Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 637/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită „Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma de garanții de portofoliu și credite” aferenta domeniului major de intervenție 1.2. „accesul IMM la finanțare”, axa prioritara 1. „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient din cadrul POS CCE (M.O. nr.  708/29.09.2014).
7.    Ordin nr . 981 al ministrului fondurilor europene privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită „schema transparentă de ajutor de minimis sub forma de împrumuturi cu subvenție parțiala de dobândă”, aferentă domeniului major de intervenție 1.2. „Accesul IMM la finanțare” – initiațiva JEREMIE în România, axa prioritară 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient” din cadrul POS CCE (M.O. nr.  708/29.09.2014).
8.    Ordin nr. 354 al președintelui Consiliului Concurenței privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței (M.O. nr.  713/30.09.2014).
9.    Ordin nr. 1.454 al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului, agriculturii și dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, pe anii 2011 – 2014 „Agricultură și Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020” (M.O. nr.  714/30.09.2014).
10.    Ordin nr. 989 al ministrului fondurilor europene privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin POS DRU 2007-2013 (M.O. nr.  716/01.10.2014).