News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 18.01.2018 – 26.01.2018. 

-Lege nr. 28 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (M.O. nr. 49/18.01.2018);
-Lege nr. 30 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 49/18.01.2018);
-Lege nr. 29 privind anularea unor obligaţii fiscal (M.O. nr. 52/18.01.2018);
-Ordin nr. 470 al M.F.P. privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile (M.O. nr. 66/23.01.2018);