News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 26.01.2018 – 02.02.2018 

-ORDIN nr. 489 al M.M.J.S. pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii (M.O. nr. 77/26.01.2018);
-Ordinul nr. 126 al M.D.R.A.P. și F.E. privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții (M.O. nr. 92/31.01.2018);