News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 05.02.2018 – 09.02.2018. 

-ORDIN nr. 223 al A.N.A.F. pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (086) "Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA" (M.O. nr. 106/02.02.2018);
-Hotărârea nr. 33 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere (M.O. nr. 107/05.02.2018);
-ORDIN nr. 70 al M.M. privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia (M.O. nr. 118/07.02.2018);
-Ordinul nr. 1243 al M.F.P. privind completarea unor reglementări contabile (M.O. nr. 120/07.02.2018);
-Ordinul nr. 188 al A.N.A.F. pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" (M.O. nr. 121/07.02.2018);
-Ordinul nr. 76 al M.T. pentru modificarea și completarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003 (M.O. nr. 123/08.02.2018);
-O.U.G. nr. 3 privind unele măsuri fiscal-bugetare (M.O. nr. 125/08.02.2018).