News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 16.02.2018 – 23.02.2018 

- O.U.G. nr. 4 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură) (M.O. nr. 152/19.02.2018);
-O.U.G. nr. 5 pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 (M.O. nr. 152/19.02.2018);
-Ordinul M.A.D.R. nr. 38 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020(M.O. nr. 155/19.02.2018);
-Ordinul M.A.D.R. nr. 39 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018 (M.O. nr. 155/19.02.2018);
-Ordinul M.A.I. nr. 15 pentru stabilirea datelor de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate și a codurilor armonizate aferente acestora (M.O. nr. 158/20.02.2018);