News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 23.02.2018 – 02.03.2018 

-O.U.G. nr. 6 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (M.O. nr. 171/23.02.2018);

-Ordin nr. 36 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014 (M.O.nr.181/27.02.2018);

-Ordin nr. 37 privind unele măsuri derogatorii de la Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2017(M.O.nr. 181/27.02.2018);

-ORDIN nr. 83 al M.A.D.R. pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar (M.O.nr. 184/27.02.2018);

- ORDIN nr. 565 al A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA (M.O.nr. 187/28.02.2018);

- ORDIN nr. 566 al A.N.A.F. pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA şi a procedurii de emitere a acestor formulare (M.O.nr. 187/28.02.2018);

-O.U.G. nr. 8 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii (M.O.nr. 190/01.03.2018);