News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 09.03.2018 – 16.03.2018 

-O.U.G. nr. 13 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului (M.O. nr. 218/12.03.2018);
-Ordinul nr. 2254 al M.D.R.A.P. pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 (M.O. nr. 221/12.03.2018);
-Ordin nr. 2253 al M.D.R.A.P. pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea masurii de sprijin, constand in acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in intreprinderi mici si mijlocii in cadrul Programului operational regional 2014-2020 (M.O. nr. 223/12.03.2018);
-Hotărâre nr. 80 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă (M.O. nr. 224/13.03.2018);
-O.U.G. nr. 15 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 225/13.03.2018);
-Lege nr. 64 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O. nr. 226/13.03.2018);
-Lege nr. 60 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (M.O. nr. 227/14.03.2018);
-Ordinul nr. 2258 al M.D.R.A.P. pentru modificarea și completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industrial (M.O. nr. 229/14.03.2018);
-Ordinul nr. 314 al A.N.A.P. pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii (M.O. nr. 229/14.03.2018);