News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 16.03.2018 – 23.03.2018. 

-Ordin nr. 627 al A.N.A.F. privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (M.O. nr. 238/19.03.2018);
-Ordin nr. 2264 al M.D.R.A.P. pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii (M.O. nr. 240/19.03.2018);
-O.U.G. nr. 17 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 (M.O. nr. 241/19.03.2018);
-Ordin nr. 673 al A.N.A.F. pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale (M.O. nr. 243/20.03.2018);
-Ordin nr. 21 al A.N.S.V.S.A. pentru aprobarea Normei sanitar - veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile comerciale de păsări, precum şi condiţiile privind mişcarea păsărilor vii şi a subproduselor provenite de la acestea (M.O. nr. 246/21.03.2018);
-Hotărâre nr. 107 privind aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice (M.O. nr. 251/22.03.2018);
-Ordin nr. 208 al M.A.D.R. privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii", aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 - 2020 (M.O. nr. 251/22.03.2018);
-Lege nr. 70 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (M.O. nr. 252/22.03.2018);
-Lege nr. 72 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 260/23.03.2018);
-O.U.G. nr. 18 privind adoptarea unor măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 260/23.03.2018);