News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 23.03.2018 – 30.03.2018. 

-Lege nr. 74 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (M.O. nr. 268/27.03.2018);
-Lege nr. 76 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO - ALERT" (M.O. nr. 271/28.03.2018);
-Ordin nr. 883 al A.N.A.F. pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale (M.O. nr. 271/28.03.2018);
-Hotărâre nr. 132 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor (M.O. nr. 273/28.03.2018);
-Ordin nr. 888 al A.N.A.F. pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" (M.O. nr. 279/29.03.2018);
-Ordin nr. 60 al A.N.R.E. privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea ENGIE ROMÂNIA - S.A. (M.O. nr. 287/30.03.2018);
-Ordin nr. 62 al A.N.R.E. pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor natural (M.O. nr. 287/30.03.2018);
-Ordin nr. 65 al A.N.R.E. privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2017(M.O. nr. 289/30.03.2018);
-Ordin nr. 66 al A.N.R.E. privind regularizarea contravalorii certificatelor verzi pentru anul 2017 (M.O. nr. 289/30.03.2018);
-O.U.G. nr. 25 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare (M.O. nr. 291/30.03.2018);
- Ordin nr. 41 al A.N.R.E. privind modificarea şi completarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013 (M.O. nr. 291/30.03.2018);