News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 10.04.2018 – 13.04.2018 

-Lege nr. 87 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (M.O. nr. 311/10.04.2018);
-Lege nr. 86 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (M.O. nr. 313/10.04.2018);
-O.U.G. nr. 26 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică (M.O. nr. 314/10.04.2018);
-O.U.G. nr. 27 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (M.O. nr. 314/10.04.2018);
-Ordin nr. 69 al A.N.R.E. privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 (M.O. nr. 314/10.04.2018);
-Lege nr. 88 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (M.O. nr. 315/10.04.2018);
- Lege nr. 89 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor (M.O. nr. 315/10.04.2018);
-Ordin nr. 1003 al A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii" (M.O. nr. 316/11.04.2018);
-Ordin nr. 402 al M.T. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1 (M.O. nr. 319/11.04.2018);