News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 13.04.2018 – 20.04.2018 

-Hotărâre nr. 207 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă (M.O. nr. 328/13.04.2018);
-Ordin nr. 250 al A.N.C.P.I. pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010 (M.O. nr. 329/16.04.2018);
-Ordin nr. 573 al M.A.D.R. pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 39/2018 privind aprobarea formularului - tip al cererii unice de plată pentru anul 2018 (M.O. nr. 330/16.04.2018);
-Hotărâre nr. 191 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018 – 2020 (M.O. nr. 331/16.04.2018);
-Ordin nr. 4494 al M.D.R.A.P. privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii (M.O. nr. 338/18.04.2018);
-Ordin nr. 401 al M.T. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 229/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind modificarea sistemelor de alimentare a motoarelor autovehiculelor, care au fost omologate pentru circulaţia pe drumurile publice din România cu un anumit carburant prevăzut de constructor, pentru funcţionarea şi cu gaze petroliere lichefiate (GPL) şi autorizarea agenţilor economici care execută montarea, reviziile tehnice şi repararea instalaţiilor de alimentare a motoarelor cu GPL - RNTR - 6 (M.O. nr. 341/19.04.2018);
-Ordin nr. 2232 al M.C.I.N. pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală a Centenarului României (1918 - 2018) şi al Primului Război Mondial (M.O. nr. 343/19.04.2018);
-O.U.G. nr. 29 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării (M.O. nr. 346/20.04.2018);