News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 20.04.2018 – 27.04.2018 

-Lege nr. 91 privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Marii Uniri (M.O. nr. 349/23.04.2018);
-Ordin nr. 582 al M.A.D.R. pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizaţi (M.O. nr. 349/23.04.2018);
-Hotărâre nr. 3 privind aprobarea publicării Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2018 (M.O. nr. 350/23.04.2018);
-Ordin nr. 550/4.554 al M.A.D.R. și al M.D.R.A.P. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (M.O. nr. 351/23.04.2018);
- Ordin nr. 549/4.553 al M.A.D.R. și al M.D.R.A.P. pentru modificarea Ordinului viceprim - ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (M.O.nr. 352/23.04.2018);
-O.U.G. nr. 31 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (M.O. nr. 353/23.04.2018);
-Ordin nr. 590 pentru aprobarea modelului de contract de vânzare a cerealelor (M.O. nr. 354/24.04.2018);