News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 27.04.2018 – 03.05.2018. 

-Ordin nr. 637 al M.A.D.R. pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite" (M.O. nr. 367/27.04.2018);
-Ordin nr. 40 privind autorizarea şi înregistrarea auditorilor financiari (M.O. nr. 371/27.04.2018);
-Ordin nr. 415 al M.M. privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor (M.O. nr. 381/03.05.2018).