News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 14.05.2018 – 18.05.2018. 

-Ordin nr. 394/1937 al M.M. și M.F.P. pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule (M.O. nr. 415/16.05.2018);
-Ordin nr. 1485 al M.M.J.S. privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii (M.O. nr. 415/16.05.2018);