News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 03.10.2014 –10.10.2014

1.    OUG nr. 61 pentru modificarea și completarea OUG nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finantați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din domeniul transporturilor (M.O. nr.  727/03.102014).
2.    Ordin nr. 942 al ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD / EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (M.O. nr.  728/06.10.2014).
3.    Ordin nr. 1.742 al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții (M.O. nr.  728/03.10.2014).
4.    Ordin nr. 1.438 al viceprim-ministrului, ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsura 215 „Plăți privind bunăstarea animalelor” din cadrul PNDR 2007-2013
(M.O. nr.  730/07.10.2014).
5.    Ordin nr. 1.470 al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, pentru aprobare Listei obiectivelor de investiții pentru care se acordă microcredite potrivit art. 14 alin (1) lit. a) din OUG nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermenlor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor în anul 2014 și criteriilor tehnice necesare microcreditării în condițiile art. 14 alin (1) lit. c) din același act normativ (M.O. nr.  734/08.10.2014).
6.    Ordin nr. 2.906 al președintelui ANAF privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din OUG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.  736/09.10.2014).