News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 31.05.2018 – 08.06.2018. 

-Ordinul nr. 448/2010 al M.F.P. și al M.M. privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului finanțelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (M.O. nr. 457/04.06.2018);
-Ordonanța de urgență nr. 45 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (M.O. nr. 459/04.06.2018);
-Ordinul nr. 89 al A.N.R.E. privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze natural (M.O. nr. 462/05.06.2018);