News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 29.06.2018 – 05.07.2018 

-ORDIN nr. 1612 al M.F.P.- A.N.A.F. pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic (M.O. nr. 544/29.06.2018);
-ORDIN nr. 4988 al M.D.R.A.P. privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 (M.O. nr. 544/29.06.2018);