News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 5-13.07.2018 

-ORDIN nr. 1635/342 al M.M.J.S. și I.N.S. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere) (M.O. nr. 566/05.07.2018);
-O.U.G. nr. 58 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017 – 2020 (M.O. nr. 569/05.07.2018);
-ORDIN nr. 955 al M.M.A.C.A. privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare (M.O. nr. 571/06.07.2018);
-ORDIN nr. 956 al M.M.A.C.A. Ordinul nr. 956/2018 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (M.O. nr. 571/06.07.2018);
-O.U.G. nr. 60 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă (M.O. nr. 577/09.07.2018);
-O.U.G. nr. 59 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România (M.O. nr. 580/09.07.2018);
-HOTĂRÂRE nr. 476 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie (M.O. nr. 580/09.07.2018);
-HOTĂRÂRE nr. 488 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 (M.O. nr. 586/09.07.2018);
-LEGEA nr. 162 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului (M.O. nr. 586/09.07.2018);
-ORDINUL nr. 1151/4115 privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare (M.O. nr. 594/12.07.2018);
-LEGEA nr. 163 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (M.O. nr. 595/12.07.2018);