News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 13-20.07.2018 

-Legea nr. 167 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (M.O. nr. 604/16.07.2018);

-Ordinul nr. 978 al M.M.A.C.A. privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață (M.O. nr. 605/16.07.2018);

-Ordinul nr. 115 al A.N.R.E. privind aprobarea Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale (M.O. nr. 610/17.07.2018);

-Legea nr. 170 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol (M.O. nr. 611/17.07.2018);

-Legea nr. 171 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 (M.O. nr. 611/17.07.2018);

-Ordinul nr. 423 al A.N.C.P.I. privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, şi modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordinate (M.O. nr. 612/17.07.2018);

-Ordinul nr. 2515 al M.C.I.N. privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervenţiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în zonele construite protejate (M.O. nr. 614/17.07.2018);

-O.U.G. nr. 66 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare (M.O. nr. 616/18.07.2018);

-Ordin nr. 2531 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile (M.O. nr. 623/18.07.2018);

-Legea nr. 176 privind internshipul (M.O. nr. 626/19.07.2018);

-Legea nr. 178 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (M.O. nr. 627/19.07.2018);

-Legea nr. 182 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale (M.O. nr. 628/19.07.2018);

-O.U.G. nr. 74 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (M.O. nr. 630/19.07.2018);

-O.U.G. nr. 76 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor (M.O. nr. 631/19.07.2018);

-Legea nr. 184 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr. 635/20.07.2018);