News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 20-27.07.2018 

-Legea nr. 185 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (M.O. nr. 638/23.07.2018);

-Legea nr. 188 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţii medii de ardere (M.O. nr. 640/23.07.2018);

-Legea nr. 191 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (M.O. nr. 642/24.07.2018);

-Legea nr. 198 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă (M.O. nr. 646/25.07.2018);

- Legea nr. 200 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (M.O. nr. 647/25.07.2018);

-Legea nr. 202 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 (M.O. nr. 647/25.07.2018);

-Legea nr. 208 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (M.O. nr. 649/26.07.2018);

-Legea nr. 190 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (M.O. nr. 651/26.07.2018);