News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 27.07.2018 – 03.08.2018 

-Legea nr. 212 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative (M.O. nr. 658/30.07.2018);
-Legea nr. 197 – a muntelui (M.O. nr. 659/30.07.2018);
-Legea nr. 209 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA (M.O. nr. 659/30.07.2018);
-Legea nr. 210 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (M.O. nr. 659/30.07.2018);
-Legea nr. 196 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor (M.O. nr. 660/30.07.2018);
-Legea nr. 221 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 661/30.07.2018);
-Ordinul nr. 1760 al A.N.A.F. privind Procedura de restituire a impozitului pe venit reţinut la sursă de către plătitorul de venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat (M.O. nr. 667/31.07.2018);
-Ordinul nr. 1701 al A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii de stabilire şi de regularizare a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, precum şi a formularului 631 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale"(M.O. nr. 672/02.08.2018).