News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul  31.08.-07.09.2018 

-O.U.G. nr. 10 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune (M.O. nr. 749/30.08.2018);

-Ordin nr. 1301 al M.A.D.R. privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 – 2020 (M.O. nr. 749/30.08.2018);

-Ordin nr. 5550 al M.D.R.A.P. pentru modificarea Ordinului viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 (M.O. nr. 754/31.08.2018);

-Hotărâre nr. 658 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice (M.O. nr. 757/31.08.2018);

-Hotărâre nr. 667 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Ploieşti - Braşov (M.O. nr. 758/03.09.2018);

-Ordin nr. 1343 al M.A.D.R. privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan (M.O. nr. 759/03.09.2018);

-Decizie nr. 5 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I – VII (M.O. nr. 762/04.09.2018);

-Ordin nr. 2630 al M.C.I. N. privind completarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008 (M.O. nr. 765/05.09.2018);

-Ordin nr. 164 al A.N.R.E. privind aprobarea regulilor de înregistrare în Registrul certificatelor verzi a certificatelor verzi consumate pentru îndeplinirea de către operatorii economici a obligaţiei de achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză 2018 (M.O. nr. 765/05.09.2018);

-Ordin nr. 5549 al M.D.R.A.P. pentru modificarea Ordinului viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014 – 2020 (M.O. nr. 770/06.09.2018).