News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 21.09.2018 – 28.09.2018

-Ordin nr. 1943/4869 al M.M.J.S. și I.N.S. privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O. nr. 810/21.09.2018);
-Ordin nr. 169 al A.N.R.E. privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice (M.O. nr. 810/21.09.2018);
-Hotărârea nr. 723 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001 (M.O. nr. 815/24.09.2018);
-Ordin nr. 931 al M.F.E. privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor "Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014 - 2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor (M.O. nr. 820/25.09.2018);
-Ordin nr. 1240 al M.M.A.C.A. privind modificarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start - up Nation - Romania", aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 692/2017(M.O. nr. 822/26.09.2018);