News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 28.09.-5.10.2018

-Ordin nr. 1394 al M.A.D.R. privind modificarea art. 2 alin. (4) lit. c) din anexa la Ordinul viceprim - ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.186/2014 pentru aprobarea normelor tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate/asociaţiile organizaţiilor de producători în relaţiile contractuale, precum şi la criteriile tehnice necesare recunoaşterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului (M.O. nr. 833/28.09.2018);

-Ordin nr. 5039/2126 M.E.N. și M.M.J.S. privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare (M.O. nr. 837/02.10.2018);

-O.U.G. nr. 88 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative (M.O. nr. 840/02.10.2018);

-HOTĂRÂRE nr. 772 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă (M.O. nr. 843/03.10.2018);