News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 05.10.2018 – 12.10.2018

-Hotărâre nr. 783 privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine (M.O. nr. 849/08.10.2018);
-Lege nr. 236 privind distribuţia de asigurări (M.O. nr. 853/08.10.2018);
-O.U.G. nr. 89 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 854/09.10.2018);
-Ordin nr. 952/781 al M.F.E. și al M.C.S.I. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional Competitivitate 2014 – 2020 (M.O. nr. 857/09.10.2018);
-Ordin nr. 3285/236 al M.F.P. și al C.N.S.P. privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune în cadrul Programului "INVESTEŞTE ÎN TINE" (M.O. nr. 857/09.10.2018);
-Ordin nr. 3286 al M.F.P. privind aprobarea modelului Convenţiei privind implementarea Programului "INVESTEŞTE ÎN TINE" şi a modelului Convenţiei de garantare (M.O. nr. 858/09.10.2018);