News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 13.10.2014 –17.10.2014

1.    Ordin nr. 1.470 al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiții pentru care se acordă microcredite potrivi art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor în anul 2014 și criteriilor tehnice necesare microcreditării în condițiile art. 14 alin. (1) lit. c din același act normativ (M.O. nr.  734/08.1o.2014)
2.    Ordin nr. 2.906 al Președintelui ANAF privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.  736/09.1o.2014)
3.    Ordin nr. 1.453 al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007 – 2013 (M.O. nr.  739/10.1o.2014)
4.    Ordin nr. 1.015 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 „Dezvoltarea economiei sociale” finanțată prin POS DRU 2007 – 2013, domeniul major de intervenție 6.1. aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 970/2014 (M.O. nr.  742/13.1o.2014)
5.    HG nr. 859 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunăntățirea mediului de afaceri din România – Orizont 2020 (M.O. nr.  743/13.1o.2014)
6.    Lege nr. 133 privind aprobarea OUG nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale (M.O. nr.  745/13.1o.2014)
7.    Legea nr. 138 pentru modificarea și completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civila, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe (M.O. nr.  753/16.1o.2014)
8.    HG nr. 864 privind aprobarea schemei de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat exploatațiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică” (M.O. nr.  754/16.1o.2014)
9.    HG nr. 873 privind aprobarea schemei de minimis „Achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate” (M.O. nr.  755/16.1o.2014)