News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 12.10.2018 – 19.10.2018 

-Ordin nr. 951/780 al M.F.E. și al M.C.S.I. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TlC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional competitivitate 2014 - 2020 (M.O. nr. 870/15.10.2018);
-Lege nr. 241 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (M.O. nr. 871/15.10.2018);
-Ordin nr. 1183 al M.T. pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi gestionare a "Declaraţiei privind activitatea desfăşurată de către agenţiile de turism organizatoare" (M.O. nr. 878/18.10.2018);
-Ordin nr. 946 al M.A.P. pentru aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei (M.O. nr. 879/18.10.2018);
-Ordin nr. 1179 al M.T. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 (M.O. nr. 879/18.10.2018);