News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 09.11.2018 – 16.11.2018 

-Hotărâre nr. 869 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune (M.O. nr. 951/12.11.2018);

-Hotărâre nr. 874 pentru modificarea şi completarea titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr. 954/12.11.2018);

-Hotărâre nr. 880 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie (M.O. nr. 954/12.11.2018);

-Lege nr. 257 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule (M.O. nr. 963/12.11.2018);

-Lege nr. 258 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule (M.O. nr. 963/12.11.2018);

-Lege nr. 259 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării (M.O. nr. 963/12.11.2018);

-Lege nr. 260 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative (M.O. nr. 963/12.11.2018);

-O.U.G. nr. 96 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 963/12.11.2018);

-Ordin nr. 6026 al M.D.R.A.P.pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II - a - Instalaţii de stingere", indicativ P 118/2 - 2013, aprobată prin Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.463/2013 (M.O. nr. 966/15.11.2018);

-Ordin nr. 185 al A.N.R.D.E. pentru modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018 (M.O. nr. 966/15.11.2018);

-Ordin nr. 186 al A.N.R.D.E. privind modificarea Clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la sistemul de distribuţie/transport a/al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2018 (M.O. nr. 966/15.11.2018);

-Normă nr. 17 a A.S.F. pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat (M.O. nr. 968/15.11.2018);

-Ordin nr. 2807 al M.C.I.N. pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice (M.O. nr. 969/15.11.2018);

-Normă nr. 18 a A.S.F. privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative (M.O. nr. 969/15.11.2018);

-Hotărâre nr. 901 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România (M.O. nr. 970/16.11.2018);