News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 16.11.2018 – 23.11.2018

-Ordin nr. 6025 al M.D.R.A.P. pentru modificarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III - a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare", indicativ P 118/3 - 2015, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 364/2015 (M.O. nr. 977/19.11.2018);
-Lege nr. 266 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 984/21.11.2018);
-Lege nr. 267 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 984/21.11.2018);
-Lege nr. 271 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (M.O. nr. 984/21.11.2018);