News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 23.11.2018 – 29.11.2018

-Hotărâre nr. 916 pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice (M.O. nr. 994/23.11.2018);
-Ordin nr. 125 al M.A.I. pentru stabilirea modelului de proces - verbal de constatare a contravenţiei, utilizat în activitatea de control în domeniul circulaţiei pe drumurile publice (M.O. nr. 1000/27.11.2018);
-Lege nr. 276 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal - bugetare (M.O. nr. 1006/28.11.2018);
-Lege nr. 278 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2018 pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene (M.O. nr. 1006/28.11.2018);
-Ordin nr. 2942 al M.F.P. privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea şi monitorizarea contribuabililor mari şi mijlocii (M.O. nr. 1008/28.11.2018);