News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 07.12.2018 – 14.12.2018

-Legea nr. 297 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (M.O. nr. 1040/07.12.2018);
-Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului (M.O. nr. 1043/10.12.2018);
-Hotărârea nr. 937 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (M.O. nr. 1045/10.12.2018);
-Legea nr. 298 privind unele măsuri în domeniul protecției apelor (M.O. nr. 1046/10.12.2018);
-Legea nr. 290 pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României (M.O. nr. 1052/12.12.2018);
-Ordonanța de urgență nr. 105 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile (M.O. nr. 1053/12.12.2018);
-Ordinul nr. 2495 privind aprobarea Listei ocupațiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de nivel 1(M.O. nr. 1058/13.12.2018);
-Lege nr. 275 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România (M.O. nr. 1027/03.12.2018);
-Lege nr. 285 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(M.O. nr. 1028/03.12.2018);
-Ordin nr. 2846 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată stabilite prin "Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice potrivit art. 180 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal", precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr. 1032/05.12.2018);
-Ordin nr. 1411 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea angajamentelor, în cazul practicilor anticoncurenţiale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 724/2010 (M.O. nr. 1036/06.12.2018);
-Ordin nr. 1549 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat (M.O. nr. 1036/06.12.2018);