News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 03.01.2019 – 10.01.2019

-Legea  nr. 349/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O. nr. 2/03.01.2019);

-Lege nr. 350/2018 privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului (M.O. nr. 2/03.01.2019);

-Lege nr. 344/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (M.O. nr. 3/03.01.2019);

-Lege nr. 345/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (M.O. nr. 4/03.01.2019);

-Lege nr. 346/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (M.O. nr. 4/03.01.2019);

-Lege nr. 352/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (M.O. nr. 4/03.01.2019);

-Lege nr. 353/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora (M.O. nr. 4/03.01.2019);

-Lege nr. 5 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice (M.O. nr. 14/07.01.2019);

-Ordin nr. 1305/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice (M.O. nr. 17/08.01.2019);

-Ordin nr. 209 al A.N.R.E. pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017(M.O. nr. 17/08.01.2019);

-Hotărâre nr. 1036 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale şi oficiile de dezvoltare montană (M.O. nr. 17/08.01.2019);

-Ordin nr. 3200 al A.N.A.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele" (M.O. nr. 17/08.01.2019);

-Lege nr. 362 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice (M.O. nr. 21/09.01.2019);

-Ordin nr. 6536 al M.F.P. pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS (M.O. nr. 26/10.01.2019);

-Ordin nr. 1540/14 al M.F.E și M.C.S.I. privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional competitivitate 2014 - 2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 951/780/2018 (M.O. nr. 27/10.01.2019);

-Ordin nr. 211 al A.N.R.E. privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015 (M.O. nr. 28/10.01.2019);