News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 10.01.2019 – 18.01.2019

 

-Lege nr. 25 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole commune (M.O. nr. 30/10.01.2019);
-Ordin nr. 1529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019 - 2023, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor (M.O. nr. 36/14.01.2019);
-Lege nr. 28 privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii (M.O. nr. 37/14.01.2019);
-Lege nr. 31 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (M.O. nr. 37/14.01.2019);
- Lege nr. 30 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare M.O. nr. 44/17.01.2019);