News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 18.01.2019 – 25.01.2019

-Ordin nr. 2717/318 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică (M.O. nr. 49/18.01.2019);
-Ordin nr. 5695 al M.E.N. privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de evaluare şi certificare ale evaluatorilor de competenţe profesionale, evaluatorilor de evaluatori şi evaluatorilor externi, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.629/2018 (M.O. nr. 49/18.01.2019);
-Ordin nr. 2 al A.N.R.E. privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013 (M.O. nr. 51/21.01.2019);
-Lege nr. 32 privind zootehnia (M.O. nr. 53/21.01.2019);
-Hotărâre nr. 17 pentru completarea art. 4 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE", aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2018 (M.O. nr. 53/21.01.2019);
-Lege nr. 34 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 (M.O. nr. 54/21.01.2019);
-Ordin nr. 3201 al A.N.A.F. privind Procedura de regularizare a obligatiilor fiscale in cazul reconsiderarii unei tranzactii/reincadrarii formei unei activitati de catre organul fiscal central (M.O. nr. 61/23.01.2019);