News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCIBV

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCIBV

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 25.01.2019 – 01.02.2019

-Hotarare nr. 428 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011 (M.O. nr. 64/25.01.2019);
-Ordin nr. 68 al M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan, precum si pentru introducerea terenurilor agricole in intravilan (M.O. nr. 70/29.01.2019);
-Ordin nr. 155 al A.N.C.P.I. privind modificarea si completarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara, aprobate prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.427/2017(M.O. nr. 77/31.01.2019);
-Ordonanta nr. 1 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare (M.O. nr. 79/31.01.2019);
-Ordin nr. 167 al A.N.A.F. pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal in cazul inregistrarii si anularii inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) si c) si alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a persoanelor impozabile care prezinta risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(M.O. nr. 80/31.01.2019)
-Hotarare nr. 34 privind stabilirea contingentului de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2019 (M.O. nr. 80/31.01.2019);
-Hotarare nr. 18 pentru aprobarea publicarii Tabloului Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania in anul 2019  (M.O. nr. 81/31.01.2019);