News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCIBV

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCIBV

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 01.02.2019 – 08.02.2019

-Ordin nr. 1443 al M.A.D.R. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020(M.O. nr. 83/01.02.2019);
-O.U.G. nr. 1 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie (M.O. nr. 84/01.02.2019);
-Decizie nr. 1 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I – VII (M.O. nr. 84/01.02.2019);
-Ordin nr. 27 al M.A.D.R. privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.9 "Conversia la sistemele de management de mediu şi audit şi la acvacultura ecologică" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 - 2020 (M.O. nr. 89/05.02.2019);
-Hotărâre nr. 2 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2019 (M.O. nr. 93/06.02.2019);