News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 08.02.2019 – 15.02.2019 

-Hotărâre nr. 51 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (M.O. nr. 101/08.02.2019);
-Ordin nr. 66 al M.A.D.R. privind modificarea punctului 9 subpunctul 9.2 - Derularea şi verificarea procedurii de achiziţii din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 167/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.3 "Investiţii productive în acvacultură - eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 – 2020 (M.O. nr. 106/12.02.2019);
-Hotărâre nr. 57 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii" (M.O. nr. 109/12.02.2019);
-Ordin nr. 114 al M.F.P. pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune" (M.O. nr. 109/12.02.2019);
-Ordin nr. 121 al M.C.I. privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru subprogramul 5.5 Programul de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru reactori de generaţia a IV - a ALFRED (M.O. nr. 112/13.02.2019);