News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 15.02.2019 – 22.02.2019

-Ordin nr. 611/138/127 al M.F.P., al M.M.J.S., al M.S. pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" (M.O. nr. 123/15.02.2019);
-Ordin nr. 500 al M.M.A.C.A. privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat (M.O. nr. 136/20.02.2019);
-Ordin nr. 99 al M.A.D.R. privind aprobarea formularului - tip al cererii unice de plată pentru anul 2019 (M.O. nr. 138/21.02.2019);
-Ordin nr. 426 al A.N.A.F. modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr. 140/21.02.2019);