News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 22.02.2019 – 01.03.2019

-Ordin nr. 1058 al M.A.D.R. privind aprobarea conţinutului - cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului (M.O. nr. 149/25.02.2019);
-Ordin nr. 169 al M.F.P-A.N.A.F privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr. 154/27.02.2019);
-Ordin nr. 149 al M.M. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu (M.O. nr. 156/27.02.2019);
-Ordin nr. 451 al M.F.P. privind completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentând contribuţie asiguratorie pentru muncă plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a acestora (M.O. nr. 156/27.02.2019);
-Ordin nr. 452 al M.F.P. pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic (M.O. nr. 156/27.02.2019);