News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 20.10.2014 –27.10.2014

Ordin nr. 1.056 al ministrului fondurilor europene privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizare de IMM și întreprinderi mari”, aferentă axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient”, domeniului major de intervenție 1.1. „Investiții productive și pregătirea pentru concurența pe piață a intreprinderilor”, operatiunea 1.1.1. „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de IMM și întreprinderi mari” din cadrul POS CCE  (M.O. nr.  776/22.1o.2014)