News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 08.03.2019 – 15.03.2019

-Lege nr. 39 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 187/08.03.2019);
-Lege nr. 41 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017 - 2020 (M.O. nr. 187/08.03.2019);
-Ordin nr. 647 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat (M.O. nr. 187/08.03.2019);
-Lege nr. 44 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul (M.O. nr. 191/11.03.2019);
-Lege nr. 47 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (M.O. nr. 196/12.03.2019);
-O.U.G. nr. 15 pentru prorogarea unor termene (M.O. nr. 204/14.03.2019);