News CCI Brasov

P.F.A-uri și I.I.-uri radiate din oficiu!

(0 voturi)
P.F.A-uri și I.I.-uri radiate din oficiu!

Efectele Legii 182/2016 - radiere din oficiu!

În data de 18 martie 2019 Oficiul Național al Registrului Comerțului a radiat din oficiu, toate Persoanele Fizice Autorizate și Întreprinderile Individuale care nu s-au conformat prevederilor art. II alin. (6) din Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale îi intreprinderile familiale.

În art. II alin. (1) din Legea nr. 182/2016 este stipulat faptul ca, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale al căror număr de activități incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut de prevederile legale în vigoare, respectiv, 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN pentru P.F.A. și 10 clase de activități prevăzute de codul CAEN pentru I.I., au obligația de a solicita oficiului registrului comerțului competent modificarea, în vederea reducerii numărului de activități.

În realitate, titularii a numeroase Persoane Fizice Autorizate sau Întreprinderi Individuale s-au trezit puși „în fața faptului împlinit”, entitățile respective fiind radiate. Modalitatea de informare a publicului asupra acestor impuneri legale, a fost făcută on-line, prin publicarea pe site-ul ONRC a unui comunicat de presă și a listelor care conțineau entitățile care nu s-au conformat legii.

Consecințele radierii din oficiu a acestor entități sunt deosebit de grave pentru marea lor majoritate, întrucât o parte dintre acestea au contracte de finanțare în derulare, iar în cazul în care radierea a operat de drept, urmează să restituie fondurile încasate.

De asemenea, există cazuri de entități care au încheiate conveții cu APIA, au contracte comerciale în derulare, marfă existentă în stoc, T.V.A. de recuperat, etc, acestea fiind în mod direct afectate și prejudiciile foarte mari.
Titularii P.F.A.-urilor și I.I.-urilor radiate din oficiu, și-au exprimat nemulțumirea referitoare la faptul că prevederile Legii nr. 182/2016 nu le-au fost aduse la cunoștință în mod direct, iar majoritatea dintre ei nu are acces la informația din mediul on-line.

Ca urmare a numeroaselor sesizări primite, Camera de Comerț și Industrie Brașov trage un semnal de alarmă, aducând în atenția autorităților abilitate impactul negativ major al de acestei legi, pe de o parte, asupra mediului de afaceri afectat și pe de altă parte, asupra bugetului de stat și bugetelor locale care colectau venituri din taxele și impozitele plătite de entitățile care desfășurau activități economice înainte de a fi radiate.

Instituția noastră invită pe toți titularii entităților care au fost radiate și care doresc să înființeze noi entități să apeleze la serviciile Camerei. În cadrul Departamentului Juridic-Arbitraj-Resurse Umane se desfășoară și această activitate de pregătire a documentației (redactare documente, completare formulare, depunere și ridicare acte la/de la Registrul Comerțului) pentru înființare, modificare, radiere societăți, P.F.A.-uri și I.I.-uri.